Cymdeithas Morrisiaid Môn
Sefydlwyd 12 Ebrill 1997

Diben y Gymdeithas: Hyrwyddo ymchwil i bob agwedd ar weithgareddau diwylliannol ac ysgolheigaidd y Morrisiaid, er enghraifft, barddoniaeth, cerddoriaeth, hen draddodiadau Ynys Môn, llysieueg, ac i barhau â’r gweithgaredd hwnnw.
Cadeirydd: Y Parchedig Ddr Dafydd Wyn Wiliam
Ysgrifennydd: Ken Owen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ffurflen Ymaelodi

Y tâl aelodaeth: £5.00 y flwyddyn. Caiff pob aelod ddau rifyn gwahanol o Tlysau’r Hen Oesoedd, sef cylchgrawn y Gymdeithas, yn flynyddol.Dymunaf ymaelodi â Chymdeithas Morrisiaid Môn, ac amgaeaf dâl aelodaeth o £...............

Enw (Dr/Mr/Mrs/Miss) ..........................................................................
Cyfeiriad ............................................................................................ .........................................................................................................
.........................................................................................................
Côd Post ...................................
Rhif ffôn ...................................
Llofnod .....................................
Dyddiad ....................................

Dychweler at yr Ysgrifennydd Aelodaeth:

Ken Owen
Wylfa
Marian-glas
Ynys Môn
LL73 8PE

(Ffôn: 01248 853700)
E-bost: Ken Owen


Llyfr newydd o ddiddordeb, gan aelod y Gymdeithas: Lewis Morris gan Alun R. Jones